სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

შეკრებისა და მანიფესტაციის ფუნდამენტური უფლება კიდევ ერთხელ შეილახა!

2011 წლის 25 მარტს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა დაშალეს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს წინ პატიმრების მხარდასაჭერად გამართული მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია. მათ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ბრალდებით დააკავეს აქციის შვიდი მონაწილე: გიორგი ბურჯანაძე, ვლადიმერ სადღობელაშვილი, მერაბ ჭიქაშვილი, ოთარ ბექაური, აკაკი ჩიქოვანი, ბესიკ ტაბატაძე და გიორგი ხარაბაძე.ჩვენ ვაპროტესტებთ აღნიშნულ ფაქტს. მიგვაჩნია, რომ აქციის დაშლა და მონაწილეთა დაკავება წარმოადგენდა შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების და კანონის მოთხოვნათა უხეშ დარღვევას შემდეგ გარემოებათა გამო:1.    ინფორმაცია აქციის ჩატარების შესახებ კანონის მოთხოვნათა დაცვით იყო მიწოდებული ქალაქ თბილისის მერიისათვის;2.    გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვა მოხდა ბუნებრივად, აქციის მონაწილეთა რაოდენობიდან გამომდინარე, ისიც დროის მცირე მონაკვეთით, რასაც ადასტურებს სასამართლოზე დაკითხულ მოწმეთა ჩვენება;3.    საპატრულო პოლიცია არ იყო უფლებამოსილი მოეთხოვა მანიფესტაციის დაშლა, იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი ადგილი ექნებოდა მონაწილეთა მხრირდან კანონის დარღვევას, ვინაიდან შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-111 მე-4 პუნქტის თანახმად, აღნიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის პრეროგატივაა;4.    საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა სასამართლო პროცესის მსვლელობისას განაცხადეს, რომ ისინი არ დაინტერესებულან აქცია კანონიერი იყო თუ არა და ჰქონდათ თუ არა აქციაზე მყოფ ადამიანებს გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვის უფლება. მათივე განმარტებით, ისინი აქციაზე მისვლისთანავე შეუდგნენ აქციის დაშლას;5.    აქციის მონაწილეთა მხრიდან კანონის დარღვევის შემთხვევაში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენელს უნდა მოეთხოვა გზის სავალი ნაწილის გათავისუფლება - რაც არ მომხდარა და სამართალდამცავები ყოველგვარი მოწოდების გარეშე, ფიზიკური ძალის გამოყენებით შეუდგნენ აქციის მონაწილეების შევიწროვებას.შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება გულისხმობს სახელმწიფოს თმენის ვალდებულებას. ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის მიხედვით,  მოძრაობის ხანმოკლე შეფერხება, თუნდაც პირთა მცირე ჯგუფის მიერ, არ იძლევა მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის დაშლისა და მონაწილეთა დაკავების უფლებას.

2011-03-28 12:23 სრულად ნახვა

ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებულ საკითებზე ტრენინგი ჩატარდა

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან არსებული მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის მიერ, ევრაზიის პარტინორობის ფონდის, მხარდაჭერით 2011 წლის 19-20 მარტს, სტუდნეტ ჟუნრალისტებს ჩაურატდათ ტრენინგი თემაზე: ”ინფორმაციის თვისუფლება, ჟურნალისტური საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი ინსტრუმენტი”.ტრენინგზე სტუნდენტ ჟურნალისტებს მიეწოდათ ინფორმაცია ინფორმაციის თავისუფლების სტანდარტებზე, მის როლზე ჟურნალისტურ საქმიანობაში, საიდუმელო ინფორმაციის კატეგორიებზე და ინფორმაციის გასაიდუმლოების წესსზე.მონაწილეებმა ასევე მიიღეს ინფორმაცია ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებით დღეს არსებულ პრაქტიკაზე და ნაკლოვანებებზე. მათ მიერშესრულებულ იქნა პრაქტიკული სავარჯიშოები, რომლებიც ტრენერების მიერ წინასაწრ იქნა მომზადებული რეალური პრაქტიკის გათვალისწინებით.

2011-03-22 07:58 სრულად ნახვა

ერთად დავგეგმოთ მშვიდობა!

19, 20, 26 და 27 მარტს მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიურ ინსტიტუტის (CIPDD), საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა (GYLA) და უსაფრთხო მსოფლიოს (Saferworld) ორგანიზებით საქართველოს ოთხ რეგიონში გაიმართება საჯარო დისკუსიები, რომლის ძირითადი მიზანია კონსტრუქციული დიალოგის ხელშეწყობა ადგილობრივი თემების წარმომადგენლებსა და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს შორის, იმ ძირითად გამოწვებებზე როგორიცაა, მშვიდობა, უსაფრთხოება და სტაბილურობა. აღნიშნული საკითხები სპეფიციკურია როგორც ოთხივე რეგიონისთვის, ასევე, მთელი ქვეყნისთვის.დისკუსია სახელწოდებით “ერთად დავგეგმოთ მშვიდობა” არის გაერთიანებული სამეფოს კონფლიქტების მოგვარების ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის დიალოგის გაძლიერება კონფლიქტსა და სტაბილურობაზე“ და ევროკავშირის ხელშეწყობით განხორციელებული პროექტის „საქართველოში კონფლიქტის, უსაფრთხოებისა და მშვიდობის საკითხებზე ფართო და ინფორმირებული დიალოგის ხელშეწყობა“ ნაწილი. მისი მიზანია:ფართო საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა საქართველოში, უსაფრთხოებასთან, მშვიდობასთან და სტაბილურობასთან დაკავშირებული  საკითხების ანალიზსა და ზოგადი პოლიტიკის შემუშავებაში.

2011-03-18 08:17 სრულად ნახვა

საიას ეგიდით დისკუსია მოეწყო

16 მარტს საიას იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდის ეგიდით მოეწყო საჯარო დისკუსია „რუსეთის ფედერაციიდან საქართველოს მოქალაქეების მასობრივ დეპორტაციასთან დაკავშირებული სახელმწიფოთაშორისი სასამართლო დავა საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის“.დისკუსიის მომზადებაში აქტიურად მონაწილეობდნენ იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდის სამართლის კურსების სტუდენტები, რომლებმაც წარმოადგინეს მოცემულ თემაზე მომზადებული საინფორმაციო მოხსენება.

2011-03-17 08:11 სრულად ნახვა

სატელევიზიო რეკლამის ხანგრძლივობა მომხმარებლების ინტერესების ხარჯზე არ უნდა გაიზარდოს

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეხმაურება საქართველოს პარლამენტის წევრების: გიორგი მელაძის, კახაბერ ანჯაფარიძისა და ანდრო ალავიძის საკანონმდებლო ინიციატივას ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონში სატელევიზიო რეკლამების ხანგრძლივობისათვის დადგენილი შეზღუდვების გაზრდასთან დაკავშირებით.დღეს მოქმედი ნორმებით, იკრძალება რეკლამით ან ტელეშოპინგით იმ ახალი ამბების, საზოგადოებრივ-პოლიტიკური, რელიგიური, წინასაარჩევნო დებატების პროგრამისა და დოკუმენტური ფილმის შეწყვეტა, რომელთა ხანგრძლივობა 30 წუთზე ნაკლებია. მომზადებული ცვლილებებით, აღნიშნული დრო 15 წუთამდე მცირდება. პროგრამების ხანგრძლივობის შემცირებასთან ერთად, 2,5-ჯერ, 120 წამიდან 300 წამამდე იზრდება რეკლამის ხანგრძლივობა. ეს ნიშნავს, რომ მაგალითად, 16-წუთიანი საინფორმაციო გამოშვების შეწყვეტა შესაძლებელია 5 წუთიანი რეკლამით. აღნიშნულ დროში არ ითვლება მაუწყებლების მიერ თავიანთ გადაცემებთან დაკავშირებით მომზადებული ვიდო-რგოლები, რომელთა ხანგრძლივობა ულიმიტოა, ხოლო მათი ოდენობა ქართულ ტელესივრცეში საკმაოდ მაღალია. შესაბამისად, 16 წუთიანი ახალი ამბების შეწყვეტა შესაძლებელია 5 წუთზე მეტი დროითაც, რაც  უარყოფით გავლენას მოახდენს ინფორმაციის მიღების ხარისხზე.

2011-03-16 13:22 სრულად ნახვა

საჯარო დისკუსია რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტზე

16 მარტს, 18:30 საათზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონფერენციო დარბაზში საიას იურიდიული განათლების  ხელშეწყობის ფონდი აწყობს საჯარო დისკუსიას თემაზე „რუსეთის ფედერაციიდან საქართველოს მოქალაქეების მასობრივ დეპორტაციასთან დაკავშირებული სახელმწიფოთაშორისი სასამართლო დავა საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის“.დისკუსიაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროდან და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან მოწვეული ექსპერტები.  „საჯარო დისკუსია“ გახლავთ იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდის ახალი ინიციატივა, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია თვეში ერთხელ საგანმანათლებლო ხასიათის დისკუსიების გამართვა საზოგადოებისთვის აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით.

2011-03-15 10:02 სრულად ნახვა

საიას ადვოკატების კიდევ ერთი წარმატებული საქმე!

10 მარტს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ საიას ადვოკატების დაცვის ქვეშ მყოფი ნუგზარ ახალაია უდანაშაულოდ ცნო!25 იანვარს წყალტუბოს რაიონულ სამმართველოში გამოძიება დაიწყო მოქალაქე ანდრო შავგულიძის საცხოვრებელი სახლის გაქურდვის ფაქტზე.დაუდგენელმა პირმა უკანონოდ შეაღწია სოფელ გუმბრაში მცხოვრებ ანდრო შავგულიძის საცხოვრებელ სახლში და მოიპარა მისი კუთვნილ ნივთები, მათ შორის წნევის საზომი აპარატი.გამოძიების ვერსიით ზემოაღნიშნული წნევის აპარატი დამნაშავე პირებისაგან მოქალაქე ნუგზარ ახალაიამ შეიძინა, რომელმაც იცოდა, რომ ნაქურდალი იყო. აპარატი ჩხრეკის შედეგად ამოღებულ იქნა სწორედ ახალაიას სახლიდან.ნუგზარ ახალაიას დაცვის მხარეს წარმოადგენდნენ საიას ქუთაისის ფილიალის ადვოკატები.ბრალდებულის მტკიცებით, წნევის აპარატი არავისგან შეუძენია და ის დაახლოებით 1 წლის წინ ნათესავმა აჩუქა.26 იანვარს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებულ ნუგზარ ახალაიას შეუფარდა გირაო 2000 ათასი ლარის ოდენობით.

2011-03-14 15:27 სრულად ნახვა

საია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს საკომპენსაციო თანხების გაცემისაკენ მოუწოდებს

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეხმაურება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს 2011 წლის 28 თებერვალს გავრცელებულ განცხადებას, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის  საკომპენსაციო თანხების (10 000 აშშ დოლარი) გაცემას ეხება.როგორც სამინისტროს განცხადებაშია აღნიშნული, "ეგრეთწოდებული კომპენსაციების გაცემა დასრულებულია, რადგან იგი გავრცელდა მხოლოდ 2008 წლის 6 აგვისტოდან რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული თავდასხმის შემდგომ უსახლკაროდ დარჩენილ იმ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებზე, რომლებსაც ჰქონდათ დანაზოგი და სახელმწიფოს მიერ დამატებული  კომპენსაციით შეძლეს საცხოვრებელი ფართების შეძენა." "ეგრეთწოდებული კომპენსაციების თემა ამოწურულია, მიმდინარეობს რეგიონებში ფართების განაწილება."

2011-03-11 09:42 სრულად ნახვა

საიასთან არსებული ქართული მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის დახმარების ფარგლებში სტუდია ”მონიტორმა” მეორე საჩივარი წარადგინა ტელეკომპანიების წინააღმდეგ

“სტუდია მონიტორი” 2009-2010 წლის განმავლობაში ახორციელებდა მონიტორინგს, ტელეკომპანიების “რუსთავი 2” და “იმედის” მიერ “მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონით რეკლამის, სპონსორობისა და ტელეშოპინგისათვის დადგენილი წესების, დაცვაზე. რის შედეგადაც, გამოვლინდა არაერთი დარღვევა, რომლის თაობაზეც ინფორმაცია მიეწოდა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას. შედეგად, კომისიის 2010 წლის 24 დეკემბრის გადაწყვეტილებით ტელეკომპანიებს სანქციის სახით მიეცათ გაფრთხილება რეკლამის წესების დარღვევისათვის.2011 წლის 7 მარტს “სტუდია მონიტორმა” განმეორებით მიმართა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას.კანონის თანახმად კომისიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქციაა “ლიცენზიის მფლობელის მიერ ამ კანონის მოთხოვნებისა და სალიცენზიო პირობების შესრულებაზე ზედამხედველობა და კონტროლი; ამ კანონის მოთხოვნებისა და სალიცენზიო პირობების დარღვევის შემთხვევაში ლიცენზიის მფლობელებისთვის შესაბამისი სანქციების დაკისრება.”

2011-03-09 15:01 სრულად ნახვა

საპარტნიორო ფონდის სააქციო საზოგადოების ფორმით დაფუძნება დაუშვებელია

2011 წლის 25 თებერვალს საქართველოს პარლამენტს წარედგინა „საპარტნიორო ფონდის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი. კანონპროექტის ავტორი და ინიციატორი საქართველოს მთავრობაა. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკისა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტებმა პირველი მოსმენით ის უკვე მიიღეს. აგრარულ საკითხთა კომიტეტი მას I მოსმენით ხვალ, 10:00 საათაზე განხილავს, პლენარულ სხდომამდე 1 საათით ადრე.საქართველოს მთავრობის ინიციატივა მდგომარეობს საპარტნიორო ფონდის სააქციო საზოგადოების ფორმით შექმნაში. აღნიშნული სააქციო საზოგადოება დაფინანსდება ისეთი წყაროებიდან, როგორებიცაა: პრივატიზაციის შედეგად მიღებული თანხები, სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული კომპანიების დივიდენდები (მათ შორის წილების ან ფასიანი ქაღალდების გაყიდვა) და სხვა. ფონდის, როგორც მეწარმე სუბიექტის მიზანი მოგების მიღება კი არ არის, არამედ ისეთი საჯარო სამართლებრივი უფლებამოსილებების განხორციელება, როგორებიცაა: სამუშაო ადგილების შექმნა, ინვესტიციების მოზიდვა, შეფერხებული პროექტების დასრულების ხელშეწყობა, განხორციელებული პროექტების განსახელმწიფოებრიობა, ანუ პრივატიზაცია. საპარტნიორო ფონდის მთავარი საქმიანობა კერძო სექტორის მიერ შემოთავაზებული სხვადასხვა პროექტების დაფინანსება და მისი განხორციელებაა. საყურადღებოა ის, რომ კანონპროექტის თანახმად, ფონდში პროექტის განხილვა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ პროექტის ღირებულება სოფლის მეურნეობის სფეროში მინიმუმ 5 მილიონი ლარი, ხოლო არასასოფლო სამეურნეო სფეროში მინიმუმ 30 მილიონი  ლარი იქნება.

2011-03-08 07:32 სრულად ნახვა