სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

ვაკანსიები

# პოზიცია დასრულების თარიღი
47 სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი 09-05-2018
46 ოფისის მენეჯერი 24-04-2018
45 სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის ადვოკატი 24-04-2018
44 სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესების მონიტორი 29-03-2018
43 საია აცხადებს კონკურსს პროექტის - „ყველაზე მოწყვლადი პირების და თემების სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების დაცვა და ხელშეწყობა“ მკვლევარ/ანალიტიკოსის პოზიციაზე 14-02-2018
42 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს საკონსტიტუციო სამართალწარმოების იურისტის პოზიციაზე 12-02-2018
41 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს მედიის მიმართულების იურისტის პოზიციაზე 10-02-2018
40 საქართველოს ახალგაზრდა იურსიტთა ასოციაციის ოზურგეთის ოფისი აცხადებს კონკურსს სისხლის სამართლის ადვოკატის პოზიციაზე 20-10-2017
39 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესების მონიტორის პოზიციაზე თელავში 09-10-2017
38 საია აცხადებს კონკურსს პროექტის iChange - მოქალაქეთა ელექტრონული პეტიციების ოფიციალური სამთავრობო პლატფორმა ასისტენტის პოზიციაზე 22-09-2017
37 საია აცხადებს კონკურსს სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესების მონიტორის პოზიციაზე ბათუმში და თელავში 18-09-2017
36 საია აცხადებს კონკურსს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის ასისტენტის პოზიციაზე 31-08-2017
35 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს პროექტის საქართველოში კონკურენტული, სამართლიანი და ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობა 2016-2018 საარჩევნო ციკლისთვის ასისტენტის პოზიციაზე 09-06-2017
33 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურს საქმისწარმოების სპეციალისტის პოზიციაზე 02-06-2017
32 საია აცხადებს კონკურსს სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტის პოზიციაზე 08-05-2017
31 საია აცხადებს კონკურსს იურისტის თანაშემწის პოზიციაზე 08-02-2017
30 საია ზუგდიდის ოფისში აცხადებს კონკურსს სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის ადვოკატის პოზიციაზე 31-01-2017
29 საია აცხადებს კონკურსს ფონდების მოძიებაზე პასუხისმგებელი პირის პოზიციაზე 25-01-2017
27 საია აცხადებს კონკურსს ფინანსური დირექტორის პოზიციაზე 25-10-2016
28 საია აცხადებს კონკურსს ფონდების მოძიებაზე პასუხისმგებელი პირის პოზიციაზე 25-10-2016
24 საია თელავში, გორში და აჭარა-გურიის რეგიონებში აცხადებს კონკურსს მიგრაციის პროექტის ფარგლებში სამი რეგიონული ოფიცრის პოზიციაზე: 10-10-2016
26 საია აცხადებს კონკურსს საპარლამენტო მდივნის პოზიციაზე 07-10-2016
18 საია აცხადებს კონკურსს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის არაანაზღაურებადი სტაჟიორის პოზიციაზე 17-09-2016
25 საია აცხადებს კონკურსს პროექტის „საქართველოში კონკურენტული, სამართლიანი და ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობა 2016-2018 საარჩევნო ციკლისთვის“ ანალიტიკოსის პოზიციაზე: 09-09-2016
23 საია აცხადებს კონკურსს სისხლის სამართლის სასამართლო პროცესების მონიტორის პოზიციაზე ბათუმში, გორსა და თელავში 24-08-2016
22 საიას ბათუმის ფილიალი აცხადებს კონკურსს ბიბლიოთეკარის და ოფისის მენეჯერის პოზიციაზე 15-08-2016
19 საია აცხადებს კონკურსს მიგრაციის პროექტის “საქართველოში მიგრაციის მენეჯმენტის განვითარება, კვლევაზე დაფუძნებული ადვოკატირების, ცნობიერების ამაღლების, ქსეულური მუშაობისა და ტექნოლოგიების გამოყენების გზით“ ასისტენტის პოზიციაზე 03-07-2016
16 საია აცხადებს კონკურსს პროექტის საქართველოში კონკურენტული, სამართლიანი და ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობა 2016-2018 საარჩევნო ციკლისთვის ასისტენტის პოზიციაზე 26-06-2016
13 საქართველოს ახალგაზრდა იურსიტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი აცხადებს კონკურსს სისხლის სამართლის ადვოკატის პოზიციაზე 17-06-2016
15 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს ოფისის მენეჯერის პოზიციაზე 10-06-2016
6 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურს საიას ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელის პოზიციაზე 30-05-2016
17 საია აცხადებს კონკურსს პროექტის საქართველოში კონკურენტული, სამართლიანი და ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობა 2016-2018 საარჩევნო ციკლისთვის კომუნიკაციების დაგეგმარების კონსულტანტის პოზიციაზე 21-05-2016
12 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს ტენდერს აუდიტორული მომსახურებისა და ორგანიზაციის საკუთრებასა და იჯარით სარგებლობაში არსებულ ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაციის ჩატარების თაობაზე მომსახურების შესაძენად 05-05-2016
14 საქართველოს ახალგაზრდა იურსიტთა ასოციაციაცია ქუთაისის ფილიალში აცხადებს კონკურსს სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის ადვოკატის პოზიციაზე 03-05-2016
10 კონკურსი საიას თბილისის ოფისის იურიდიული დახმარების ცენტრში ანაზღაურების გარეშე თანაშემწეთა/სტაჟიორთა მიღების შესახებ 25-03-2016
9 ტენდერი ვიდეო რგოლების მომზადებაზე 21-03-2016
8 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა (საია) აცხადებს კონკურს ორგანიზაციის საკუთრებასა და იჯარით სარგებლობაში არსებულ ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაციის ჩატარების თაობაზე მომსახურების შესაძენად 28-02-2016
7 საქართველოს ახალგაზრდა იურსიტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს ანალიტიკოსის ვაკანსიაზე 17-02-2016
5 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა (საია) ასოციაცია აცხადებს ტენდერს ვირტუალური სერვერისა და ყოველთვიური IT მხარდაჭერის მომსახურების შეძენაზე 30-01-2016
4 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა (საია) ასოციაცია აცხადებს ტენდერს ბეჭდვითი მომსახურების გაწევაზე 30-01-2016
3 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა (საია) ასოციაცია აცხადებს ტენდერს საწვავი - პრემიუმის შესაძენად (ოქტანობა არანაკლებ 95) 30-01-2016
2 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა (საია) ასოციაცია აცხადებს ტენდერს თარჯიმნის/სინქრონული თარგმანის მომსახურების შეძენაზე 19-01-2016
1 ანალიტიკოსი სისხლის სამართლის მიმართულებით 27-11-2015