სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

წევრობა

პირადი ინფორმაცია

პირადობის მოწმობის ასლი

სამუშაო გამოცდილება

გთხოვთ დაიწყოთ ჩამოთვლა ყველაზე ბოლო სამუშაო ადგილიდან

განათლება

დიპლომი ან იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლის დამადასტურებელი ცნობა

საკვალიფიკაციო კურსები/ტრენინგები

ენების ცოდნა

გთხოვთ მონიშნოთ თქვენი ცოდნის დონე

ქართული
English
Русский

რეკომენდატორები

ინფორმაცია საიას 2 წევრი რეკომენდატორის თაობაზე
(ატვირთეთ რამდენიმე ფაილი ერთად)

  1. 1. სახელი, გვარი
  2. 2. სამუშაო ადგილი
  3. 3. თანამდებობა
  4. 4. საკონტაქტო ინფორმაცია

საკვალიფიკაციო გამოცდები

ინფორმაცია ჩაბარებული საკვალიფიკაციო გამოცდების თაობაზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში