სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

მოძალადის მიმართ სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა

თბილისის საქალაქო სასამართლომ მოძალადის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა და მას 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. ამ საქმეში დაზარალებული ქალის ინტერესებს საია იცავდა. 

2018-02-23 11:13 სრულად ნახვა

2017 წლის განმავლობაში საიას სამართალწარმოების შედეგად წარმატებით დასრულდა 121 საქმე

2017 წლის განმავლობაში საიას სამართალწარმოების შედეგად წარმატებით დასრულდა 121 საქმე,

2018-02-14 10:40 სრულად ნახვა

შსს-ს მომსახურების სააგენტო პირს ზიანს აუნაზღაურებს

საია-ს თბილისის ოფისი სამართლებრივ დახმარებას უწევდა პირს, რომელმაც აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ გამოცხადებულ აუქციონზე შეიძინა ავტომანქანა, თუმცა, მისი რეგისტრაცია ვერ შეძლო.

2017-12-26 16:27 სრულად ნახვა

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დისკრიმინაციის აღმოფხვრა დაევალა

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დისკრიმინაციის აღმოფხვრა დაევალა

2017-10-05 17:28 სრულად ნახვა

სასამართლომ პირის სკოლის დირექტორობის კანდიდატად წარდგენაზე უარი დაუსაბუთებლად მიიჩნია

სასამართლომ  პირის სკოლის დირექტორობის კანდიდატად წარდგენაზე უარი დაუსაბუთებლად მიიჩნია

2017-10-03 12:47 სრულად ნახვა

შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას ფემიციდის საქმეზე ზიანის ანაზღაურება დაეკისრათ

საია-ს თბილისის ოფისი იცავდა ყოფილი ქმრის მიერ მოკლული ს.ჯ.-ს დედის ინტერესებს. ს.ჯ. ყოფილი მეუღლისაგან (რომელიც იყო პოლიციის თანამშრომელი) წლების განმავლობაში განიცდიდა ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას. ძალადობის შესახებ მსხვერპლმა არაერთხელ შეატყობინა სამართალდამცავ ორგანოებს, თუმცა, მათგან არ განხორციელდა დროული და ეფექტური რეაგირება. შედეგად, მოძალადემ სამსახურეობრივი იარაღით მოკლა იგი.

2017-10-03 12:40 სრულად ნახვა

სამართალდარღვევის ფაქტის დასადასტურებლად პოლიციის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები არასაკმარისად ჩაითვალა

სამართალდარღვევის ფაქტის დასადასტურებლად პოლიციის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები არასაკმარისად ჩაითვალა

2017-10-03 12:37 სრულად ნახვა

დანაშაულის პრევენციის ცენტრს უკანონოდ გათავისუფლებული თანამშრომლების აღდგენა დაევალა

2017 წლის 14 სექტემბრის განჩინებით საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ დაუშვებლად სცნო დანაშაულის პრევენციის ცენტრის საკასაციო საჩივარი, რაც გულისხმობს იმას, რომ სასამართლომ შესაბამისი დაწესებულებიდან დასაქმებულების გათავისუფლება მიიჩნია უკანონოდ. ცენტრს დაევალა მათი აღდგენა და გათავისუფლებიდან აღდგენამდე პერიოდისთვის იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება. მოსარჩელეები უკანონოდ დანაშაულის პრევენციის ცენტრიდან 2014 წელს გაათავისუფლეს.

2017-09-18 14:54 სრულად ნახვა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქმედითი გამოძიების ჩაუტარებლობის გამო მორალური ზიანის ანაზღაურება დაეკისრა

საია-ს თბილისის ოფისი იცავდა მოქალაქის ინტერესებს, რომელმაც 2010 წელს ქუჩაში ნაპოვნი ხელყუმბარის აფეთქების შედეგად მიიღო სხეულის მრავლობითი, მძიმე დაზიანებები. აღნიშნულ საქმეზე დაიწყო გამოძიება, რომელიც წლების განმავლობაში არაეფექტურად მიმდინარეობდა. საია-ს დახმარებით დაზარალებულმა სასამართლოს მიმართა და მორალური ზიანის ანაზღაურება მოითხოვა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა მოთხოვნა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქმედითი გამოძიების ჩაუტარებლობის გამო დაზარალებულის სასარგებლოდ მორალური ზიანის ანაზღაურება დააკისრა.

2017-09-01 10:40 სრულად ნახვა

საიას საჩივრის საფუძველზე ევროპულმა სასამართლომ თბოელექტროსადგურის ფუნქციონირებით შექმნილი, ჯანმრთელობისთვის საზიანო გარემოს გამო, სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა დაადგინა

2005 წლის 3 მარტს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ (საია) და ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა ცენტრმა (EHRAC) ერთობლივი საჩივრით „ჯუღელი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართეს. 2017 წლის 13 ივლისს ევროპულმა სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომლითაც წარდგენილი საჩივარი დაკმაყოფილდა[1].

2017-07-17 12:24 სრულად ნახვა