სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

სოციალური კაპიტალის შექმნა სსო-ებისა და ადგილობრივი ქსელის გაძლიერებით

სოციალური კაპიტალის შექმნა სსო-ებისა და ადგილობრივი ქსელის გაძლიერებით

2023-10-28 16:31 სრულად ნახვა

ადვოკატირება ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისა და მართვისეფექტიანი სისტემისთვის

ადვოკატირება ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციისა და მართვისეფექტიანი სისტემისთვის

2023-09-28 13:12 სრულად ნახვა

სამოქალაქო საზოგადოების როლის დაცვა და გაძლიერება საქართველოში

სამოქალაქო საზოგადოების როლის დაცვა და გაძლიერება საქართველოში

2023-09-21 21:51 სრულად ნახვა

მედიის სამართლებრივი დახმარება

მედიის სამართლებრივი დახმარება

2023-09-20 15:48 სრულად ნახვა

საკრებულოების საზედამხედველო შესაძლებლობების გაძლიერება ბათუმის, ჩოხატაურის, ლენტეხის, მესტიის, ოზურგეთის, ტყიბულისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში

საკრებულოების საზედამხედველო შესაძლებლობების გაძლიერება ბათუმის, ჩოხატაურის, ლენტეხის, მესტიის, ოზურგეთის, ტყიბულისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში

2023-07-10 13:07 სრულად ნახვა

“პროტესტის უფლების მხარდაჭერა ევრაზიის რეგიონში”

“პროტესტის უფლების მხარდაჭერა ევრაზიის რეგიონში”

2023-07-01 17:40 სრულად ნახვა

“მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის მონიტორინგი გარემოს დაცვით საქმეებზე”

“მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის მონიტორინგი გარემოს დაცვითსაქმეებზე”

2023-05-03 10:43 სრულად ნახვა

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების გზით, მართლმსაჯულების რეფორმებისა და დემოკრატიის ხელშეწყობა.

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების გზით, მართლმსაჯულების რეფორმებისა და დემოკრატიის ხელშეწყობა.

2023-05-03 10:32 სრულად ნახვა

ადამიანის უფლებათა სტრატეგიის აღსრულების მონიტორინგი

ადამიანის უფლებათა სტრატეგიის აღსრულების მონიტორინგი

2023-05-01 17:45 სრულად ნახვა

შრომითი უფლებების დაცვის ადვოკატირება საჯარო სამსახურში

შრომითი უფლებების დაცვის ადვოკატირება საჯარო სამსახურში

2023-05-01 13:01 სრულად ნახვა