სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

საია-ს საჩივრების სტატისტიკა 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პირველ ტურთან მიმართებით

2021-10-20 11:05
Featured image

საია-ს საჩივრების სტატისტიკა 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პირველ ტურთან მიმართებით

საია-მ სამართლებრივი რეაგირება მოითხოვა 375 ფაქტზე. 

აქედან:

- 6 საჩივარი - წინასაარჩევნო პერიოდში მომხდარ დარღვევებზე  (ამათგან, დაკმაყოფილდა - 1; არ დაკმაყოფილდა - 4, განხილვის ეტაპზეა - 1 საჩივარი)

- 34 საჩივარი - საუბნო საარჩევნო კომისიებში მომხდარ სხვადასხვა პროცედურულ დარღვევებზე - 34 (დაკმაყოფილდა - 3)

- 23 შეტყობინება შსს-ში - კენჭისყრის შენობის პერიმეტრზე მომხდარ დარღვევებთან დაკავშირებით (რეაგირების შედეგები ამ დროისათვის არ არის ცნობილი)

- 71 საჩივარი - საოლქო საარჩევნო კომისიებში კენჭისყრის დღის სხვადასხვა ტიპის დარღვევებზე:

1. დაკმაყოფილდა - 23

2. ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა - 8

3. არ დაკმაყოფილდა - 39

4. განხილვის ეტაპზე - 1 

235 უბნის მონაცემების გადათვლის/გადამოწმების მოთხოვნით, საიდანაც:

  • 15  - დაკმაყოფილდა
  •  3 - ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა
  •  56 - ოლქმა გადათვალა საკუთარი ინიციატივით
  •  7 - ოლქმა გადათვალა სხვა სუბიექტის საჩივრის საფუძველზე
  •  7 - ოლქმა გადაითვალა ლოტოტრონით გამოვლენილ 5 უბანში მოხვედრის საფუძვლით
  •  147 არ დაკმაყოფილდა

 

  • 6 საჩივარი - შემაჯამებელ ოქმებში აღმოჩენილ დარღვევებზე მხოლოდ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების მოთხოვნით (დაკმაყოფილდა 4, არ დაკმაყოფილდა - 2)