სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

კვლევის პრეზენტაცია - პოლიტიკური თანასწორობის ინდექსი საქართველოში

2023-06-07 10:46
Featured image

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) მოხარულია გაცნობოთ პოლიტიკური თანასწორობის ინდექსის პრეზენტაციის შესახებ, რომელიც ახალ ინსტრუმენტს წარმოადგენს საქართველოში პოლიტიკური თანასწორობის დონის შეფასება/მონიტორინგის მიზნებისთვის. პრეზენტაცია 6 ივნისს ონლაინ რეჟიმში გაიმართა და მას ესწრებოდნენ სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის, აკადემიური და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

პოლიტიკური თანასწორობის ინდექსი არის კომპოზიტური ინდიკატორი, რომელიც აფასებს მოქალაქეთა სხვადასხვა ჯგუფების წვდომას პოლიტიკურ ძალაუფლებაზე და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებზე გავლენის მასშტაბს საქართველოში. ინდექსი შეიქმნა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელობით და გარე კონსულტანტებისგან შემდგარი ექსპერტთა ჯგუფის ერთობლივი ძალისხმევით.

ინდექსის ძირითადი დასკვნები აჩვენებს, რომ საქართველოს აქვს პოლიტიკური თანასწორობის კუთხით მნიშვნელოვანი გამოწვევები შემდეგ ჯგუფებში: ქალები, ეთნიკური უმცირესობები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, სოგი და სხვა. ინდექსი ასევე ცხადყოფს, რომ მოცემულ სოციალურ ჯგუფთა მიმართ საჯარო მოხელეთა ანგარიშვალდებულების დონე არ არის საკმარისი ეფექტური წარმომადგენლობის უზრუნველსაყოფად.

პოლიტიკური თანასწორობის ინდექსი მიზნად ისახავს ცნობიერების ამაღლებას პოლიტიკურ სფეროში არსებული უთანასწორობის შესახებ და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული რეკომენდაციების მიწოდებას სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. დამატებით, ინდექსის ხანგრძლივი გამოყენება ემსახურება დემოკრატიზაციის და თანასწორობის დონის ცვლილების დინამიკის წარმოჩენას.

პრეზენტაცია შეეხო საქართველოში პოლიტიკური თანასწორობის ყველა ასპექტს, მათ შორის ზოგადი ტენდენციებს უმცირესობებსა და მარგინალიზებულ ჯგუფთა პოლიტიკური ჩართულობის კუთხით. დამატებით, არათანაბარი პოლიტიკური ჩართულობის მიზეზები, როგორიცაა სერიოზული ენობრივი ბარიერი და პოლიტიკური უფლებების არაადეკვატური ცოდნა დეტალებში მიმოიხილეს ექსპერტებმა. დამსწრეებმა, PEI-ის ექსპერტებთან ერთად, თავისუფლად განიხილეს შესაძლო ტენდენციები, რომლებიც საქართველომ შესაძლოა განიცადოს გადაწყვეტილების მიღების ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, რაც ძირითადად მომავალ სისტემურ და ინდივიდუალური ძალისხმევის იმედს მოიცავს.

საია იმედოვნებს, რომ პოლიტიკური თანასწორობის ინდექსი ხელს შეუწყობს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების განვითარებას საქართველოში და წაახალისებს საჯარო დისკუსიას და პოლიტიკურ დიალოგს წარმომადგენლობითი დემოკრატიის გამოწვევების დაძლევის შესახებ.

 

კვლევა მომზადებულია აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)- ის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში - „თავისუფალი, სამართლიანი და თანასწორი საარჩევნო-პოლიტიკური ციკლი 2019-2022 წლებში“. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და, შესაძლოა, არ გამოხატავდეს USAID-ის ან აშშ-ის მთავრობის შეხედულებებს.

 

კვლევა შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე