საია-ს იურიდიული დახმარების ცენტრში თანაშემწეთა კონკურსის შედეგები

დასრულდა საია-ს თბილისის იურიდიული დახმარების ცენტრში თანაშემწეთა შესარჩევი კონკურსი. საერთი ჯამში კონკურსში მონაწილეობდა 150-მდე პირი. სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით სტაჟიორად შეირჩა 14 მონაწილე, ხოლო სისხლის სამართლის მიმართულებით - 7 მონაწილე.

 

სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით შერჩეული მონაწილეები:

 1. ნანა მარაქველიძე
 2. მარიამ ქობალია
 3. ნუცა მეუნარგია
 4. გოდერძი გორგილაძე
 5. ჯულია კახნიაშვილი
 6. ნინო ბერულავა
 7. აკაკი გიუნაშვილი
 8. მარიამ კარიაული
 9. თამარი ჩანადირი
 10. თამარი მამულაშვილი
 11. თეკლე ნაროუშვილი
 12. ანა თათულაშვილი
 13. ნინო კაპანაძე
 14. ანი ჭყოიძე

 

სისხლის სამართლის მიმართულებით შერჩეული მონაწილეები:

 1. სალომე გვიანიძე
 2. ირაკლი ჯანგულაშვილი
 3. ალექსანდრე ჯუღელი
 4. ლამარა სუხიტაშვილი
 5. მარიამი დოლიძე
 6. მეგი გურჩიანი
 7. ანზორ მინაშვილი

 

საორგანიზაციო შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია შერჩეულ პირებს ეცნობებათ ელ. ფოსტის მეშვეობით.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge