საპარლამენტო დებატების ტურნირის შესარჩევი ეტაპის შედეგები

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში დასრულდა საპარლამენტო დებატების ტურნირის შესარჩევი ეტაპი, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ საიას იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდის სტუდენტები.

შესარჩევ რაუნდებში დებატები წარიმართა შემდეგ რეზოლუციებზე:

 

1. ამ პალატას სჯერა, რომ ნაფიცი მსაჯულების ინსტიტუტი სამართლიანი სასამართლოს გარანტიაა;
2. ამ პალატას სჯერა, რომ სიცოცხლის უფლება ხელშეუვალია;
3. ამ პალატას სჯერა, რომ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება აბსოლუტურია;
4. ამ პალატას სჯერა, რომ წამება დასაშვებია, თუ ამას სახელმწიფოს ინტერესები მოითხოვს;
5. ამ პალატას სჯერა, რომ სახელმწიფო სკოლები მხოლოდ ქართულენოვანი უნდა იყოს;
6. ამ პალატას სჯერა, რომ ეროვნულ უმცირესობებს უნდა ჰქონდეთ საკუთარ ენაზე სამართალწარმოების უფლება;
7. ამ პალატას სჯერა, რომ ქალი და მამაკაცი თანასწორია;
8. ამ პალატას სჯერა, რომ უდანაშაულობის პრეზუმფცია ფიქციაა;
9. ამ პალატას სჯერა, რომ ცენზურა დაუშვებელია;
10. ამ პალატას სჯერა, რომ კანონის წინაშე თანასწორობის უზრუნველყოფა შეუძლებელია;
ამ პალატას სჯერა, რომ სახელმწიფო უწყებებში დაცული ნებისმიერი ინფორმაცია ღია უნდა იყოს საზოგადოებისთვის;
11. ამ პალატას სჯერა, რომ სახელმწიფო უნდა არეგულირებდეს ბიზნესს;
12. ამ პალატას სჯერა, რომ ხალხს აქვს რევოლუციის უფლება;
13. ამ პალატას სჯერა, რომ პირადი ცხოვრების უფლება ხელშეუვალია;

 

ფინალურ ეტაპზე გასული გუნდების სია

სისხლის სამართლის ჯგუფი

 

1) გუნდი #3 – მურმან ნიკოლეიშვილი, გიორგი ლომინაშვილი
2) გუნდი #7 – რეზო ბოჭორიშვილი, შოთა ტყეშელაშვილი
3) გუნდი #8 _ ნინო თუშურიშვილი, გიორგი ჩიდრაშვილი
4) გუნდი #2 _  ოლღა გიორგაძე, ხათუნა ხელიძე

 

სამოქალაქო სამართლის ჯგუფი

 

5) გუნდი #4 Imagine - გიორგი ცხვედიანი, ნინო ბერძენიშვილი.
6) გუნდი #5 კორპორაცია - ლევან ელიზბარაშვილი, ზურა მაჭარაძე
7) გუნდი #11 NOKIA – ელისო ჩაბრავა, ვანდა ჯიჯელავა
8) გუნდი #12 ბრიგადა ექსტრიმი - ეკა მიქაძე, გიორგი სვანაძე

 

საერთაშორისო / კონსტიტუციური სამართლის ჯგუფები

 

9) გუნდი #1 – ნინო სარიშვილი, თამარ დაუშვილი  
10) გუნდი #3 – ნინო გობრონიძე, თამარ ჩუგოშვილი

 

შესავალი სამართალში

 

11) გუნდი #1 - ნონა ზუბიტაშვილი, მარიამ დავითინიძე
12) გუნდი #2 - კოკა გოგეშვილი, თამარ ქათამაძე
13) გუნდი #7 – თამარ ღონღაძე, მაია თითბერიძე    
14) გუნდი #12 – არჩილ ნიჟარაძე, ბესო ღონღაძე
15) გუნდი #13 – ზაზა კაკოშვილი, დიმიტრი სამხარაძე
16) გუნდი #15 – ლუიზა ჩალათაშვილი; თინათინ ფილია

 

დეტალური მონაცემები იხილეთ დანართში

 

 დებატების შედეგები

ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge