სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების გზით, მართლმსაჯულების რეფორმებისა და დემოკრატიის ხელშეწყობა.

პროექტის სახელი:  სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების გზით, მართლმსაჯულების რეფორმებისა და დემოკრატიის ხელშეწყობა.

დონორი - USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამა

ხანგრძლივობა: 03.15.2023 – 03.14.2024

ბიუჯეტი: 66,375.72 USD

მიზანი: პროექტი მხარს უჭერს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციას, რომელიც მუშაობს შეკრებისა და გამოხატვის ფუნდამენტურ უფლებებზე, ასევე მხარს უჭერს ქართული მართლმსაჯულების გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულებას.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge