საიას წევრთა საყურადღებოდ

გაცნობებთ, რომ ა.წ. 30 ნოემბერს, ქორთიარდ მარიოტში გაიმართება საიას წევრთა XX საერთო კრება. 

თანდართულ დოკუმენტში იხ. საერთო კრების დღის წესრიგი.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge