საიას იურიდიული დახმარების ცენტრში თანაშემწეთა კონკურსის შედეგები

საიას თბილისის იურიდიული დახმარების ცენტრში თანაშემწეთა შესარჩევი კონკურსი დასრულდა. სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით სტაჟიორად შეირჩა 12 მონაწილე, ხოლო სისხლის სამართლის მიმართულებით - 6 მონაწილე.

 

სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით შერჩეული მონაწილეები:

1.თეონა ჯავაშვილი

2. ლუკა ნიშნიანიძე

3. ნანუკა რუხაძე

4. მარიამ ფირცხალავა

5. სალომე ბოლქვაძე

6. მარიამ მიქელაძე

7. ნინო ხარაძე

8. ნინო ჯალალი

9. ლუკა მჟავანაძე

10. მარიამ წიკლაური

11. თათია კოზმანაშვილი

12. თორნიკე ხოსრუაშვილი

 

სისხლის სამართლის მიმართულებით შერჩეული მონაწილეები:

1. თამუნა ვარდოშვილი

2. დავით ლოგუა

3. ნანო ზარანდია

4. გიულჩინ ახმედოვა

5. არტურ ჩობანიანი

6. საბა შალიკიანი

 

საორგანიზაციო შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია შერჩეულ პირებს ეცნობებათ ელ. ფოსტის მეშვეობით.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge