საია-ს თბილისის ოფისის დაცვის ქვეშ მყოფი პირის მიერ დანაშაულის ჩადენის ფაქტი არ დადასტურდა

საია იცავდა მ.ქ.-ს ინტერესებს, რომელსაც ბრალი ედებოდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში, რაც გულისხმობს ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა, შენახვა, ტარებას. პროკურატურის თავდაპირველი მტკიცებით, მ.ქ.-მ მართლსაწინააღმდეგოდ შეიძინა და ატარებდა ცეცხლსასროლ იარაღს, თუმცა პროკურატურის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებებით არ დასტურდებოდა დანაშაულის ჩადენის ფაქტი. ბრალდებულის უდანაშაულობას ადვოკატის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებებიც ამყარებდა.

საბოლოოდ, 7 წელზე მეტი დროით საქმის განხილვის შემდგომ, სასამართლო სხდომაზე პროკურატურამ შუამდგომლობით მიმართა სასამართლოს და მ.ქ.-ს მიმართ წაყენებული ბრალდება მოხსნა. 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge