საია ასოციაცია აცხადებს ტენდერს ქართული ტექსტების რედაქტირების მომსახურების შეძენაზე

ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა (საია) ასოციაცია აცხადებს ტენდერს ქართული ტექსტების რედაქტირების  მომსახურების შეძენაზე

საია აცხადებს ტენდერს ქართული ტექსტების რედაქტირების მომსახურების შესაძენად 2020-2021 წლის პერიოდისათვის.

მომსახურების გაწევა და შესაბამისი ანაზღაურება წლის განმავლობაში შერჩეული პირებისაგან მოხდება საჭიროებების შესაბამისად. 

განაცხადები მიიღება ელექტრონული ფორმით ქვემოთ მითითებული მოთხოვნების შესაბამისად 2020 წლის 5 ოქტომბრიდან  3 ნოემბრის ჩათვლით, შემდეგ ელექტრონულ  მისამართზე  gyla@gyla.ge;   

გთხოვთ საგანში მიუთითოთ „ტენდერი“ , წინააღმდეგ შემთხვევაში  განაცხადი არ განიხილება.

მოთხოვნები:

- CV;

- უმაღლესი ფილოლოგიური განათლება ქართული ენის სპეციალობით

- განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი

-  ქართული ტექსტების რედაქტირების გამოცდილება

- სამართლებრივ ტექსტებთან მუშაობის გამოცდილება

-  მომსახურების გაწევის საფასური, რომელიც უნდა იქნას მითითებული ლარში და მოიცავდეს ყველა შესაძლო გადასახადს 

 

ტენდერის ეტაპები

- განცხადებების გადარჩევა - პირველ ეტაპზე მოხდება წარმოდგენილი დოკუმენტების მიხედვით კანდიდატების შერჩევა;

 

ტენდერში მონაწილე შესრულებული ნამუშევრების  და წარმოდგენილი ფასების შესაბამისად მოხდება ტენდერში გამარჯვებული პირების შერჩევა.

 

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge