საია აცხადებს ტენდერს ტაქსებით მომსახურებაზე და იწვევს ყველა დაინტერესებულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

ა(ა)იპ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) არის ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის დაფინანსების მთავარ წყაროს გრანტები წარმოადგენს. ორგანიზაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ. გვერდზე: www.gyla.ge

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე საარჩევნო მონიტორინგის განხორციელების მიზნით, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ესაჭიროება 25 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალება 8 სექტემბრის 06:00 საათიდან 9 სექტემბრის 08:00 საათამდე პერიოდით უწყვეტად. სამოძრაო არეალი  - თბილისი/დუშეთი.

ტენდერში მონაწილე კომპანია, უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

- კომპანიის ავტომანქანები უნდა იყოს ტექნიკურად გამართული;

- კომპანიას უნდა ყავდეს მოწესრიგებული და პუნქტუალური თანამშრომლები (ოპერატორი, მძღოლი);

- უნდა უზრუნველყოფდეს მომსახურების დროულ და მაღალი ხარისხით მიწოდებას;

ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას დაევალება:  

- გამოყოს 25 ავტოსატრანსპორტო საშუალება 2016 წლის 8 ოქტომბერს 06:00 საათიდან 2016 წლის 9 ოქტომბრის 08:00 საათამდე პერიოდის განმავლობაში თბილისისა და დუშეთის მასშტაბით;

- უზრუნველყოს დამკვეთის, ან მის მიერ მითითებული პირების გადაადგილება წინასწარ შეთანხმებული მარშუტებით;

- მომსახურების დრო მოიცავს სრულ 26 საათს;

განაცხადის წარდგენა:

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, გთხოვთ წარმოადგინოთ შემდეგი ინფორმაცია:

  1. ფასების დეტალური ცხრილი თბილისის და დუშეთის მასშტაბით;
  2. სრული მომსახურების ღირებულება;
  3. კომპანიის რეგისტრაციის ბოლო ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;

გთხოვთ თქვენი შემოთავაზებები გამოგვიგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე anitabidze@gyla.ge,

განცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2016 წლის 20 სექტემბერი;

წარმოდგენილი განაცხადები შეფასდება ფასისა და მომსახურების საფუძველზე.

გამარჯვებულ კონკურსანტთან გაფორმდება ხელშეკრულება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მოგვმართოთ: 

ანა ტაბიძე 577 441494

 

 

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge