ტენდერი სატრანსპორტო მომსახურების შესაძენად

ორგანიზაცია დაინტერესებულია შემდეგი ტიპის  სატრანსპორტო მომსახურების  შესყიდვით:

- ავტობუსი (მინიმალური-28 და მაქსიმალური-45 ადგილიანი)

- მიკროავტობუსი (მინიმალური-14 და მაქსიმალური-20 ადგილიანი)

- მინივენი

- მსუბუქი ავტომობილები ( რაოდენობა-მინიმუმ 20 ავტომობილი)

             

 შემოთავაზებული ავტომანქანები სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 

- ყველა მათგანი უნდა მუშაობდეს ბენზინზე.

- ანგარიშსწორება მოხდება გადარიცხვით, ინვოისის საფუძველზე-შესაბამისად განაცხადის შემომტან კომპანიას/ ფიზიკურ პირს უნდა შეეძლოს შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

განიხილება მხოლოდ 2000 წლის ზევით გამოშვებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები.

      

დაინტერესებულმა პირებმა/კომპანიებმა  უნდა წარმოადგინონ  მანქანების სრული ტექნიკური  მახასიათებლები, შესაბამისი სურათები და თითოეულის ფასი ცალ-ცალკე, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: gkiphiani@gyla.ge. გთხოვთ, დასახელებაში მიუთითოთ „ტენდერი", წინააღმდეგ შემთხვევაში განაცხადი არ განიხილება.

დამატებითი ინფორმაციისთვის  დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონის ნომერზე: (+995) 577 07 05 06-გიორგი ალადაშვილი.

განაცხადების  წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 24 აგვისტო.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge