სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის ანგარიში საქართველოს მიერ სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტის შესრულების თაობაზე

2013-10-09 08:15
Featured image

არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის ანგარიში საქართველოს მიერ სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტის შესრულების თაობაზე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მონაწილეობით არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის მიერ წარმოებული კვლევის შესაჯამებლად მომზადდა. არასამთავრობო ორგანიზაციები გაერთიანდნენ კოალიციაში, რათა შეეფასებინათ საქართველოს მიერ სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტის შესრულება.

აღნიშნული ანგარიში განთავსებულია გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის ვებგვერდზე.

ანგარიში ასევე შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ დოკუმენტში.