სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

საია აცხადებს ტენდერს აუდიტორული მომსახურებისა შესაძენად და იწვევს ყველა დაინტერესებულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

2022-02-07 17:26
Featured image

 

ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) არის ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის დაფინანსების მთავარ წყაროს გრანტები წარმოადგენს. 

ორგანიზაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებ. გვერდზე: www.gyla.ge

 

მომსახურება უნდა მოიცავდეს:  

  • ასოციაციის 2021  წლის ორგანიზაციული აუდიტი, წლიური ბრუნვის ოდენობაა 3,381,000.00 ლარი;

წინადადების წარმოდგენა შეუძლიათ კომპანიებს, რომლებიც დააკმაყოფილებენ შემდეგ მოთხოვნებს: 

1.      ფინანსური აუდიტის ჩატარების მინიმუმ 7 წლიანი გამოცდილება; 

2.     არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მუშაობისა და შესაბამისი მომსახურების გაწევის გამოცდილება;

 

ტენდერში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ: 

 

1. მონაწილე კომპანიის დასახელება, მისამართი, საკონტაქტო ინფორმაცია;

2. მომსახურების ჩამონათვალი და ღირებულება;

3. ორგანიზაციების ჩამონათვალი, რომლებისათვისაც კომპანიას გაუწევია მსგავსი მომსახურება;

4. შესაბამისი აუდიტორული მომსახურების გაწევის ვადები და მეთოდოლოგია; 

5. რეკომენდაცია რომელიმე საერთაშორისო ან ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციისაგან. 

 

ტენდერის შედეგად შერჩეულ კომპანია(ებ)ს შესაძლებელია ეთხოვოს დამატებითი დოკუმენტაციის წარმოდგენა. 

ტენდერის შედეგად შესაძლებელია შეირჩეს ერთზე მეტი კომპანია.

 

დოკუმენტები მიიღება 2022  წლის 21 თებერვლის ჩათვლით  ელ. ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე: gkiphiani@gyla.ge,  გთხოვთ საგანში მიუთითოთ:  ტენდერი წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი განაცხადი არ განიხილება.