სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

განაცხადის გაკეთება

აირჩიეთ პოზიცია

რომელზეც შემოგაქვთ განაცხადი

პირადი ინფორმაცია

სამუშაო გამოცდილება

გთხოვთ დაიწყოთ ჩამოთვლა ყველაზე ბოლო სამუშაო ადგილიდან

განათლება

საკვალიფიკაციო კურსები/ტრენინგები

ენების ცოდნა

გთხოვთ მონიშნოთ თქვენი ცოდნის დონე

ქართული
English
Русский

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა

გთხოვთ მონიშნოთ თქვენი ცოდნის დონე

MS Word
MS Excel
MS Powerpoint
MS Outlook
MS Exchange
MS Access

რეკომენდატორები

ინფორმაცია რეკომენდატორების თაობაზე
(ატვირთეთ მხოლოდ ერთი ფაილი)

  1. 1. სახელი, გვარი
  2. 2. სამუშაო ადგილი
  3. 3. თანამდებობა
  4. 4. საკონტაქტო ინფორმაცია

ნაშრომები და პუბლიკაციები

სამოტივაციო წერილი

მინიმუმ 100, მაქსიმუმ 500 სიმბოლო

საკვალიფიკაციო გამოცდები

ინფორმაცია ჩაბარებული საკვალიფიკაციო გამოცდების თაობაზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში