სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

საია ასოციაცია აცხადებს ტენდერს თარჯიმნის/სინქრონული თარგმანის მომსახურების შეძენაზე

საია აცხადებს ტენდერს თარჯიმნის/სინქრონული თარგმანის მომსხურების შესაძენად 2017 წლის პერიოდისათვის. ტენდერის შედეგად შეირჩევა 10 მდე ფიზიკური პირი რომლებთანაც გაფორმდება ხეშეკრულება 12 თვიანი პერიოდით.

2017-02-14 16:17 სრულად ნახვა

საია აცხადებს ტენდერს ბეჭდვითი მომსახურების შესყიდვაზე

საია აცხადებს ტენდერს პოლიგრაფიულ კომპანიებს შორის, ბეჭდვით მომსახურებაზე ერთწლიანი ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით.

2017-02-06 11:20 სრულად ნახვა

საია აცხადებს ტენდერს ტაქსებით მომსახურებაზე

ა(ა)იპ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) არის ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის დაფინანსების მთავარ წყაროს გრანტები წარმოადგენს. ორგანიზაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ვებგვერდზე: www.gyla.ge  

2017-01-20 16:34 სრულად ნახვა

საია აცხადებს ტენდერს საწვავი - პრემიუმის შესაძენად (ოქტანობა არანაკლებ 95)

საია გეგმავს შეიძინოს საწვავი -  პრემიუმი, საორიენტაციო ჯამური შესყიდვის ოდენობა შეადგენს 30 000 ლიტრს.  

2017-01-20 11:06 სრულად ნახვა

ტენდერი ვიდეო და რადიო რგოლის მომზადებაზე

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს ტენდერს შემდეგი თემატიკის ვიდეო და რადიო რგოლის მომზადებაზე:

2017-01-12 10:53 სრულად ნახვა

ტენდერი სარეკლამო სტიკერების მომზადებასა და გაკვრის უზრუნველყოფაზე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს ტენდერს შემდეგი თემატიკის სარეკლამო სტიკერებზე:

2016-11-29 20:51 სრულად ნახვა

კონკურსი საია-ს თბილისის ოფისის იურიდიული დახმარების ცენტრში ანაზღაურების გარეშე თანაშემწეთა/სტაჟიორთა მისაღებად

Ⴑამუშაო ადგილი: თბილისი სამუშაო დატვირთვა: არასრული  განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადა:  2016 წლის 25 ნოემბერი

2016-11-14 15:11 სრულად ნახვა

სასწავლო კურსი : „სამშენებლო–არქიტექტურული საქმიანობის რეგულირება საქართველოში და უძრავ ნივთებთან დაკავშირებული აქტუალური სამართლებრივი საკითხები“.

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი  ყველა დაინტერესებულ პირს იწვევს პრაქტიკულ სასწავლო კურსზე „სამშენებლო–არქიტექტურული საქმიანობის რეგულირება საქართველოში და უძრავ ნივთებთან დაკავშირებული აქტუალური სამართლებრივი საკითხები“.

2016-11-14 11:29 სრულად ნახვა

სასწავლო კურსი “კიბერუსაფრთხოება, კიბერდანაშაული, გამოძიება და პრაქტიკული უნარ ჩვევები”

იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს თანამედროვე მსოფლიოს ყველაზე დიდ გამოწვევასთან- კიბერუსაფრთხოება და კიბერდანაშაული - დაკავშირებულ სასწავლო კურსზე. 

2016-11-04 15:41 სრულად ნახვა

კონკურსი მკვლევარების შესარჩევად

საქართველოს ახლგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და გერმანული ორგანიზაცია Democracy Reporting International აცხადებს კონკურსს ადგილობრივი მკვლევარების შესარჩევად, პროექტის - „პოლიტიკური პლურალიზმის გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში.  

2016-10-17 16:32 სრულად ნახვა