სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა

მიზანი: სოციალური დიალოგის წარმართვა და არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა.

2019-02-06 15:05 სრულად ნახვა

თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

მიზანი: თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის გაუმჯობესება, ააიპ „თბილისის განვითარების ფონდის საქმიანობის" მონიტორინგი.

2019-02-06 15:03 სრულად ნახვა

მაღალმთიან რეგიონებში საზოგადოებაზე ორიენტირებული განვითარების ხელშეწყობა

მიზანი:  მაღალმთიან რეგიონებში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოს დაცვის საკითხების შესახებ.

2019-02-06 14:36 სრულად ნახვა

ანტიდისკრიმინაციული საქმიანობის გაძლიერება „კოალიცია თანასწორობის“ფარგლებში

მიზანი: თანასწორობის კუთხით არსებული პრობლემების აქტუალიზება, ანტიდისკრიმინაციულ საკითხებზე ადვოკატირების გაძლიერება. 

2019-01-30 17:27 სრულად ნახვა

დისკრიმინაციასთან ბრძოლა და თანასწორობის უფლების ხელშეწყობა „კოალიცია თანასწორობისთვის’’ მეშვეობით

დისკრიმინაციასთან ბრძოლა და თანასწორობის უფლების ხელშეწყობა „კოალიცია თანასწორობისთვის’’ მეშვეობით

2018-03-29 12:12 სრულად ნახვა

მოწყვლად ჯგუფს მიკუთვნებული ქალების გაძლიერება დისკრიმინაციის აღმოფხვრის მიზნით

მიზანი: სექს მუშაკების/ნარკოდამოკიდებული ქალებისთვის სამართლებრივი დახმარება და ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია.

2018-03-22 15:59 სრულად ნახვა

წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა საქართველოში, სომხეთსა და უკრაინაში

მიზანი: წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის მიზნით სამართლებრივი დახმარების გაწევა, ადვოკატირების განხორციელება.

2018-03-22 15:54 სრულად ნახვა

ყველაზე მოწყვლადი პირებისა და თემების სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების დაცვა და ხელშეწყობა საქართველოში

მიზანი: საქართველოში სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების დაცვის ხელშეწყობა და გაძლიერება 

2018-03-22 15:43 სრულად ნახვა

ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის შემცირების ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის სახელწოდება: ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის შემცირების ხელშეწყობა საქართველოში (Supporting Elimination of Domestic Violence (DV) and Gender-Based Violence (GBV) in Georgia)  

2016-11-09 13:57 სრულად ნახვა

ოჯახში ძალადობისა და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

მიზანი: ოჯახში და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთათვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ცნობიერების ამაღლება.

2016-11-09 13:55 სრულად ნახვა