სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი აცხადებს კონკურსს გზამკვლევის მომზადებაზე

2021-01-21 15:24
Featured image

პროექტი: თანასწორობის პოლიტიკის მხარდაჭერა ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში.

პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია თანასწორობის პოლიტიკის მხარდაჭერა და ყველა სახის დისკრიმინაციის აღმოფხვრა  ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში.

გზამკვლევის შინაარსი:  სასკოლო სახელმძღვანელოებში ეთნიკური, რელიგიური, გენდერული და თანასწორობის სხვა საკითხების ინკლუზიური ასახვის ძირითადი პრინციპებისა და რეკომენდაციების მომზადება.

გზამკლევი უნდა მომზადდეს სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორების, რედაქტორებისა და რეცენზენტებისათვის.

პირობები:

გზამკვლევის მომზადებისთვის შეირჩევა ავტორი, რომელთანაც გაფორმდება საავტორო მომსახურების ხელშეკრულება 6 თვის ვადით;

ორგანიზაციის მიერ წინასწარ განსაზღვრული გეგმის მიხედვით, ავტორმა უნდა წარმოადგინოს შუალედური ანგარიშები და გზამკვლევის მიმდინარეობის შესახებ აცნობოს პროექტის უშუალო ხელმძღვანელს;

დაინტერესებულმა პირებმა ელექტრონულ მისამართზე n.baghashvili@gyla.ge 2021 წლის 20 თებერვლის ჩათვლით უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

-CV

-გზამკვლევის განხორციელების მეთოდოლოგია  და საორიენტაციო სტრუქტურა.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით.

საკონტაქტო პირი: ნინო ბაღაშვილი, 558 67 17 54, n.baghashvili@gyla.ge