სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს სოციოლოგის პოზიციაზე

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს სოციოლოგის პოზიციაზე

2021-07-09 14:49 სრულად ნახვა

საია აცხადებს ტენდერს ბეჭდვითი მომსახურების შესყიდვაზე-2021

საია აცხადებს ტენდერს ბეჭდვითი მომსახურების შესყიდვაზე

2021-06-24 17:26 სრულად ნახვა

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს პოლიტიკური თანასწორობის ინდექსის შემმუშავებელი ჯგუფის წევრებზე

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს პოლიტიკური თანასწორობის ინდექსის შემმუშავებელი ჯგუფის წევრებზე

2021-05-05 18:52 სრულად ნახვა

საია აცხადებს ტენდერს გრაფიკული დიზაინის მომსახურეობის შესყიდვაზე

საია აცხადებს ტენდერს გრაფიკული დიზაინის მომსახურეობის შესყიდვაზე

2021-04-20 12:34 სრულად ნახვა

საია აცხადებს ტენდერს კარტრიჯების შესყიდვის/დამუხტვის მომსახურების შესაძენად

საია აცხადებს ტენდერს კარტრიჯების შესყიდვის/დამუხტვის მომსახურების  შესაძენად 

2021-04-06 14:07 სრულად ნახვა

საია აცხადებს ტენდერს სასმელი წყლის შესაძენად

საია აცხადებს ტენდერს სასმელი წყლის შესაძენად 

2021-04-06 14:04 სრულად ნახვა

საია აცხადებს კონკურსს ფონდების მოძიებაზე პასუხისმგებელი პირის პოზიციაზე

საია აცხადებს კონკურსს ფონდების მოძიებაზე პასუხისმგებელი პირის პოზიციაზე

2021-03-10 23:40 სრულად ნახვა

საია აცხადებს ტენდერს თარჯიმნის/სინქრონული თარგმანის მომსახურების შეძენაზე

ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა (საია) ასოციაცია აცხადებს ტენდერს თარჯიმნის/სინქრონული თარგმანის მომსახურების შეძენაზე

2021-03-02 16:51 სრულად ნახვა

ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს ტენდერს აუდიტორული მომსახურებისა შესაძენად და იწვევს ყველა დაინტერესებულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს ტენდერს აუდიტორული მომსახურებისა შესაძენად და იწვევს ყველა დაინტერესებულ კომპანიას ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად

2021-02-04 13:41 სრულად ნახვა

ა (ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა (საია) ასოციაცია აცხადებს ტენდერს საწვავი - პრემიუმის შესაძენად (ოქტანობა არანაკლებ 95)

ა (ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა (საია) ასოციაცია აცხადებს ტენდერს საწვავი - პრემიუმის შესაძენად (ოქტანობა არანაკლებ 95)

2021-01-23 21:09 სრულად ნახვა