სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

კონკურსი კვლევის მომზადების თაობაზე-საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვების წესი ევროკავშირის ქვეყნებში

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს კვლევის მომზადების თაობაზე. საკვლევ საგანს წარმოადგენს: საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვების წესი ევროკავშირის ქვეყნებში.  

2016-09-07 18:18 სრულად ნახვა

საიას მიერ დაფუძნებული იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი იწვევს ჟურნალისტებს ტრენინგზე: "მედია და არჩევნები".

ტრენინგს ორგანიზებას უწევს საიას მიერ დაფუძნებული იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი. ტრენინგის ფინანსური მხარდამჭერია ამერიკის შეეთებული შტატების საელჩო საქართველოში, დემოკრატიის განვითარების მცირე საგრანტო პროგრამის ეგიდით,   პროექტის – ძლიერი მედია სამართლიანი არჩევნებისათვის ფარგლებში. 

2016-09-01 12:42 სრულად ნახვა

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს კვლევის მომზადებაზე

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს კვლევითი პროექტის განხორციელებაზე. საკვლევ საგანს წარმოადგენს: საქართველოში 2016-2018 წლების საარჩევნო ციკლის პერიოდში პოლიტიკურ-საარჩევნო პროცესებში ქალთა ჩართულობის ხელშემწყობი გარემოს შესწავლა.  

2016-08-12 10:42 სრულად ნახვა

საგრანტო კონკურსი ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშემწყობი საგრანტო პროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკურ/საარჩევნო უფლებების რეალიზების კვლევა/ანალიზი

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია), „საქართველოში კონკურენტული, სამართლიანი და ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობა 2016-2018 საარჩევნო ციკლისთვის“ (USAID) პროგრამის ფარგლებში, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს, კონკურენტული და გამჭვირვალე საარჩევნო პროცესების ხელშეწყობა საქართველოში, იწვევს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, შშმ პირების პოლიტიკურ/საარჩევნო უფლებების რეალიზების შესწავლის მიზნით, კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.

2016-08-09 18:15 სრულად ნახვა

საგრანტო კონკურსი ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშემწყობი საგრანტო პროგრამა: ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკურ/საარჩევნო უფლებების რეალიზების კვლევა/ანალიზი

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია), „საქართველოში კონკურენტული, სამართლიანი და ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობა 2016-2018 საარჩევნო ციკლისთვის“ (USAID) პროგრამის ფარგლებში, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს კონკურენტული და გამჭვირვალე საარჩევნო პროცესების ხელშეწყობა საქართველოში, იწვევს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკურ/საარჩევნო უფლებების რეალიზების შესწავლის მიზნით,  საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.

2016-08-09 18:00 სრულად ნახვა

საია აცხადებს ტენდერს კომპიუტერული ტექნიკის შესაძენად

შესყიდვის ობიექტი - კომპიუტერული ტექნიკა: 10 ცალი პორტატული კომპიუტერი (ნოუთბუქი), 3 ცალი ნეთბუქი, 8 ცალი Desktop კომპიუტერი (მხოლოდ ქეისი), 23 – UPS და 12 ცალი WiFi, თანდართული დეტალური სპეციფიკაციის შესაბამისად). 

2016-07-26 12:58 სრულად ნახვა

საიას მიერ დაფუძნებული იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი იწვევს ჟურნალისტებს ტრენინგზე “მედია და არჩვნები”

საიას მიერ დაფუძნებული იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი იწვევს  ჟურნალისტებს ტრენინგზე  “მედია და არჩვნები”

2016-07-15 15:30 სრულად ნახვა

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს ტენდერს ვიდეო რგოლის მომზადებაზე

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს ტენდერს შემდეგი თემატიკის ვიდეო რგოლის მომზადებაზე:

2016-06-23 10:47 სრულად ნახვა

კონკურსი კვლევის მომზადების თაობაზე

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს კონკურსს კვლევის მომზადების თაობაზე. საკვლევ საგანს წარმოადგენს: ქალთა საკუთრების უფლება სხვადასხვა ქვეყნებში -  საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა და შედარებით ანალიზი.  

2016-06-23 10:26 სრულად ნახვა