საია-ს იურიდიული დახმარების ცენტრში თანაშემწეთა კონკურსის შედეგები

დასრულდა საია-ს თბილისის იურიდიული დახმარების ცენტრში თანაშემწეთა შესარჩევი კონკურსი. საერთი ჯამში კონკურსში მონაწილეობდა 150-მდე პირი. სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით სტაჟიორად შეირჩა 16 მონაწილე, ხოლო სისხლის სამართლის მიმართულებით - 6 მონაწილე.

სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით შერჩეული მონაწილეები:

 1. სოფიო ჯალაბაძე
 2. ნახო ახსაბაძე
 3. თამარ სვიმონიშილი
 4. ლუკა აგაშენაშვილი
 5. ნინო ღუნაშვილი
 6. ქრისტინე თოლორდავა
 7. ანა იმნაძე
 8. მარიამ ბოხუა
 9. ირაკლი კაკიაშვილი
 10. თამთა ცეცხლაძე
 11. სანდრო ხარაბაძე
 12. მარიამ კუპრეიშვილი
 13. ლია აბლოთია
 14. ნათია ადუაშვილი
 15. ანა ტრაპაიძე
 16. მარიამ ბეჟიტაშვილი

სისხლის სამართლის მიმართულებით შერჩეული მონაწილეები:

 1. თამთა გოგალაძე
 2. სალომე მურჯიკნელი
 3. ბუბა შავერდოვი
 4. მარიამ ყველაშვილი
 5. მარიამ მესხია
 6. ნიკა უსუფაშვილი

საორგანიზაციო შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია შერჩეულ პირებს ეცნობებათ ელ. ფოსტის მეშვეობით.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge