ახალგაზრდა იურისტები თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის

პროექტის სახელწოდება: ახალგაზრდა იურისტები თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის

ხანგრძლივობა: აპრილი 2016 წელი - ოქტომბერი 2016 წელი

დონორი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის (NED)

ბიუჯეტი: 49 135 USD

მიზანი: საარჩევნო პროცესის გამჭირვალობისა და სამართლიანობის გაზრდა


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge