სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

“მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის მონიტორინგი გარემოს დაცვით საქმეებზე”

2023-05-03 10:43
Featured image

დონორი: საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG)

პროექტის სახელწოდება: “მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის მონიტორინგი გარემოს დაცვითსაქმეებზე”

პერიოდი: 1/6/2023 – 1/02/2024

ბიუჯეტი: - 38’098 ლ

პროექტის მიზანი: 

- ხელი შეუწყოს საქართველოში გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით ეფექტიანმართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის უფლებით სათანადოდ 

სარგებლობას. ამ მიზნით, სასამართლო პრაქტიკაზე დაყრდნობით შეისწავლოს, თუ რა გამოწვევები და პრობლემები არსებობს გარემოს დაცვის საკითხებზე ეფექტიან მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით და შეაფასოს, რამდენად ასრულებს საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ქვეშ ამ მხრივ ნაკისრ ვალდებულებებს. 

- კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, შეიმუშავოს რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინების შემთხვევაში, შესაძლებელი იქნება ეფექტიან მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით არსებული პრობლემებისა და გამოწვევების დაძლევა. 

- აქტუალური გახადოს ეს საკითხი და ადვოკატირება გაუწიოს ძირითად რეკომენდაციებს, რათა გადაიდგას ნაბიჯი კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი პრობლემების დასაძლევად.