სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

კულტურის სფეროში დასაქმებულების სამართლებრივი მხარდაჭერა

2022-07-27 01:56
Featured image

პროექტის სახელი: კულტურის სფეროში დასაქმებულების სამართლებრივი მხარდაჭერა

პროექტის განხორციელების გეოგრაფიული არეალი: თბილისი

პროექტის ხანგრძლივობა: 12 თვე 

ბიუჯეტი:  14 975 აშშ დოლარი.

OSGF

პროექტის მიზანია: კულტურის სფეროში დასაქმებული პირების სამართლებრივი მხარდაჭერა, რაც მიიღწევა 12 თვის განმავლობაში შესაბამისი ამოცანების და აქტივობების განხორციელებით, როგორიცაა, სამართლებრივი მხარდაჭერა და სამართალწარმოება, ინფორმირებულობის გაზრდა.

პროექტის შედეგი: პროექტის ფარგლებში მოხდება კულტურის სფეროში დასაქმებული პირების გაძლიერება სამართლებრივი მხარდაჭერის გზით. ასევე, პროექტის შედეგად გაიზრდება სამიზნე ჯგუფის უფლებების დარღვევის შესახებ ხილვადობის გაზრდა და საზოგადოებრივი აზრის კონსოლიდაცია.