საწევრო

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრების საყურადღებოდ!

შეგიძლიათ საწევრო გადასახადი გადაიხადოთ საბანკო გადარიცხვის გზით:

თქვენთვის სასურველი საწევროს ოდენობა შეგიძლიათ გადმორიცხოთ შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:

მიმღების ბანკი: ს.ს. „თიბისი ბანკი“

მიმღების ანგარიში: GE25TB7324636080100001

მიმღების სახელი: "საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია"

გთხოვთ, თანხის გადარიცხვისას დანიშნულებაში მიუთითოთ: კონკრეტული წლის საწევრო შენატანის თაობაზე


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge