ჩვენ შესახებ

 

თუ გაქვთ სურვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას დაეხმაროთ თავისი სტრატეგიული მიზნების: 

ადამიანის უფლებათა დაცვა;

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; 

ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე მმართველობის ხელშეწყობა; 

იურიდიული განათლების განვითარება ;

განხორციელებაში, შეგიძლიათ თქვენთვის სასურველი თანხის ოდენობა შემოწიროთ ორგანიზაციას.

 

შემოწირულობების განხორციელების გზებია:

  1. საბანკო გადარიცხვა:

თქვენთვის სასურველი თანხის ოდენობა შეგიძლიათ გადმორიცხოთ შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:

მიმღების ბანკი:       ს.ს. „თიბისი ბანკი“

მიმღების ანგარიში:    GE25TB7324636080100001

მიმღების სახელი:    'საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია'

გთხოვთთანხის გადარიცხვისას დანიშნულებაში მიუთითოთშემოწირულობა

  1. Ammando-ს საქველმოქმედო სისტემის გამოყენებით.

Ammando საშუალებას მოგცემთ თქვენი სადებეტო ბარათით ან საკრედიტო ბარათით გააკეთოთ ერთჯერადი ან რეგულარული შემოწირულობები.   


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge