სამუშაო საათები: ორშ-პარ (10:00 - 18:00)

მშრომელების შრომითი უფლებების დაცვა და მათი სამართლებრივი მხარდაჭერა

მშრომელების შრომითი უფლებების დაცვა და მათი სამართლებრივი მხარდაჭერა

2023-04-20 13:12 სრულად ნახვა

საიას გაძლიერება საქართველოში ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის დასაცავად

საიას გაძლიერება საქართველოში ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის დასაცავად 

2023-04-20 13:04 სრულად ნახვა

საქართველოში არჩევნებში ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენების ხელშეწყობა

საქართველოში არჩევნებში ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენების ხელშეწყობა

2023-04-03 17:19 სრულად ნახვა

თავისუფალი, სამართლიანი და თანასწორი საარჩევნო-პოლიტიკური ციკლი 2022-2025 წლებში

თავისუფალი, სამართლიანი და თანასწორი საარჩევნო-პოლიტიკური ციკლი 2022-2025 წლებში 

2023-02-15 12:57 სრულად ნახვა

სისტემური და მოთხოვნაზე დაფუძნებული სასამართლო მონიტორინგი საქართველოში

სისტემური და მოთხოვნაზე დაფუძნებული სასამართლო მონიტორინგი საქართველოში

2022-07-27 01:28 სრულად ნახვა

ანგარიშვალდებული და ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული უსაფრხოების სექტორის მხარდაჭერა, კვლევის ადვოკატირებისა და ინკლუზიური დიალოგის მეშვეობით

ანგარიშვალდებული და ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული უსაფრხოების სექტორის მხარდაჭერა, კვლევის ადვოკატირებისა და ინკლუზიური დიალოგის მეშვეობით

2022-04-13 12:02 სრულად ნახვა

ორგანიზაციის ინსტიტუციური მხარდაჭერა

ორგანიზაციის ინსტიტუციური მხარდაჭერა

2021-09-13 23:28 სრულად ნახვა