სასამართლო პროცესი ყოფილი იუსტიციის მინისტრის კოტე კემულარიას წინააღმდეგ

13 აპრილს, თბილისის საქალაქო სასამართლოში კოტე კემულარის წინააღმდეგ სასამართლოს მოსამზადებელი სხდომა გაიმართა. 

კოტე კემულარიას წინააღმდეგ მარიამ ჯიშკარიანმა სასამართლოს საკუთარი პატივისა და ღირსების დაცვისათვის მიმართა. ის  ყოფილი იუსტიციის მინისტრისაგან მორალური ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს.

სასამართლო პროცესზე მარიამ ჯიშკარიანის ინტერესებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა დოლიძე იცავს.

სასამართლომ მარიამ ჯიშკარიანის სარჩელი დასაშვებად სცნო.

საქმის არსებითი განხილვა გაიმართება 30 მაისს. 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge