საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატ-კონსულტანტის თანაშემწეთა კონკურსის შედეგად შერჩეული თანაშემწეების სია

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ადვოკატ-კონსულტანტის თანაშემწეთა კონკურსის შედეგად შერჩეული თანაშემწეთა სიას აქვეყნებს.
 
სამოქალაქო-ადმინისტრაციული სამართალი
1. ნიკოლოზ სიმონიშვილი
2. გვანცა ხარებავა;
3. აქსანა შონია;
4. თამარ ჩხოლარია;    
5. ლანა გეგეშიძე;
6. ნინო ბაგაშვილი;
7. ნატალია ბულია;
8. თამარ აბაკელია;
9. შორენა ლოლაძე;
10. თათია კაჭარავა;
11. თამთა კიკოლაშვილი;   
12. ანი რუხაძე;
13. თამარ გალდანი;
14. სალომე ჯოხაძე;
15. ირინე პაპიძე;
16. ეკა ვასაძე;
17. ფიქრია აბრამიშვილი;
18. ანა დათუკიშვილი.
რეზერვი:
1. მარიამ ქევხიშვილი;
2. თამარ გრძელიშვილი.
 
სისხლის სამართალი
1. მარიამ ურმაშვილი; 
2. ანა ქათამაძე; 
3. ზვიად კარტოზია;
4. მირიან მეგრელიშვილი;
5. ნათია გურული;
6. ხატია რეხვიაშვილი;
7. გულო დილავერიძე.
 
რეზერვი
1. თამთა წერეთელი;
2. ანა სიგუა.
 
გაცნობებთ, რომ, შერჩეულ თანაშემწეებთან სამუშაო შეხევდრა შედგება 2013 წლის 24 იანვარს, 17:00  საათზე, დასწრება სავალდებულოა!
 

ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge