საია აცხადებს ტენდერს ქართული ტექსტების რედაქტირების მომსახურების შეძენაზე

ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) აცხადებს ტენდერს ქართული ტექსტების რედაქტირების  მომსახურების შეძენაზე

საია აცხადებს ერთწლიან ტენდერს ქართული ტექსტების რედაქტირების მომსახურების შესაძენად.

მომსახურების შესყიდვა და შესაბამისი ანაზღაურება განხორციელდება შერჩეული პირებისგან საჭიროებების შესაბამისად. 

მოთხოვნები:

კონკურსანტებმა რეზიუმე (CV) უნდა გამოგზავნონ 2021 წლის 22 ნოემბრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით შემდეგ ელექტრონულ  მისამართზე - gyla@gyla.ge.

რეზიუმეში მითითებული უნდა იყოს მომსახურების გაწევის საფასური ლარში და უნდა მოიცავდეს ყველა შესაძლო გადასახადს.

გთხოვთ საგანში მიუთითოთ „ტენდერი“, წინააღმდეგ შემთხვევაში  განაცხადი არ განიხილება.

კანდიდატები შეირჩევიან წარმოდგენილი განაცხადებისა და შემოთავაზებული ფასების მიხედვით.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge