საია-ს იურიდიული დახმარების ცენტრში თანაშემწეთა კონკურსის შედეგები

საია-ს თბილისის იურიდიული დახმარების ცენტრში თანაშემწეთა შესარჩევ კონკურსში მონაწილეთაგან თანაშემწეებად შეირჩნენ შემდეგი პირები:

სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით:

 1. ბასილაშვილი მარი;
 2. ბარბაქაძე გვანცა;
 3. თინიკაშვილი მარიამი;
 4. აფციაური ნინო;
 5. ოყრეშიძე მარიამი;
 6. გოგატიშვილი ნათია;
 7. ზაქარეიშვილი თეონა;
 8. მაღედანი ნიკა;
 9. გაბროშვილი მარიამი;
 10. მაზმიშვილი ანა;
 11. კვაჭანტირაძე ნანა;
 12. ბერიანიძე ლუკა;
 13. ჩარქსელიანი თამუნა;
 14. ლობჟანიძე თამარი.

სისხლის სამართლის მიმართულებით:

 1. ბუთხუზი სალომე;
 2. გიორგაძე გიორგი;
 3. ჭიკაძე მარიამი;
 4. ბარბაქაძე ბექა;
 5. მელაშვილი ლიზი;
 6. გოგიბერიძე გიორგი.

 

შერჩეულ პირებთან საორგანიზაციო შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია კანდიდატებს ეცნობებათ ელ. ფოსტის მეშვეობით. შეხვედრაზე დასწრება ყველა შერჩეული პირისათვის სავალდებულოა.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge