საია-ს იურიდიული დახმარების ცენტრში თანაშემწეთა კონკურსის შედეგები

საია-ს თბილისის იურიდიული დახმარების ცენტრში თანაშემწეთა შესარჩევი კონკურსი დასრულდა. საერთო ჯამში კონკურსში მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა 233-მა პირმა. სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით სტაჟიორად შეირჩა 14 მონაწილე, ხოლო სისხლის სამართლის მიმართულებით - 6 მონაწილე.

სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით შერჩეული მონაწილეები:

1. ბექა მამულაძე;

2. დავით ქარელი;

3. მარიამ ბაღდავაძე;

4. მარიამ მღებრიშვილი;

5. ნია ფუტკარაძე;

6. ლიზი ნოზაძე;

7. ანი კამკამიძე;

8. მარიტა სამხარაძე;

9. ეკატერინე ჩუთლაშვილი;

10. სოფიკო არღვლიანი;

11. გურამი დევიძე;

12. რუსუდან კაპანაძე;

13. ნანული შაკინოვი;

14. თეონა ჩიტაძე.

 

სისხლის სამართლის მიმართულებით შერჩეული მონაწილეები:

1. სანდრო გაბუნია;

2. შორენა სულაბერიძე;

3. ნანა მჭედლიშვილი;

4. ანი გიგაური;

5. თამარ კვესელავა;

6. ზაქარია ჯაშიაშვილი.

 

შერჩეულ კანდიდატებთან საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა გაიმართება 27 ნოემბერს, 16:00 საათზე საია-ს ოფისის სასემინარო დარბაზში. ყველა კანდიდატის დასწრება არის სავალდებულო.

დიდ მადლობას გიხდით ყველას კონკურსით დაინტერესებისთვის.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge