ადამიანის უფლებების დაცვის წახალისება

პროექტის სახელწოდება: „ადამიანის უფლებების დაცვის წახალისება"
პროექტის ხანგრძლივობა: ოქტომბერი, 2015 – ოქტომბერი, 2016
დონორი: „ღია საზოგადოება - საქართველო" OSGF
ბიუჯეტი: 100 000 $
მიზანი: ადამიანის უფლებების დაცვა და ცნობიერების ამაღლება; ეფექტური, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე მმართველობის ხელშეწყობა. 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge