გაზეთმა „ტყიბულმა“ წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქების წესები დაარღვია

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთის „ტყიბული“-ს ივლისის ნომერში გამოქვეყნდა პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, ელგუჯა გოცირიძის სააგიტაციო წერილი და სტატია.   ორივე შემთხვევაში, სტატიისა და სააგიტაციო წერილის სათაურამდე არ იყო წარწერა „უფასო პოლიტიკური რეკლამა“ ან „ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა“.

წარმოადგენს მედიის მიერ წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქების ზოგადი  წესების დარღვევას, რას დაკავშირებით განცადება საია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში წარადგინა.


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge