ადამიანის უფლებები პაციენტთა მზრუნველობის სფეროში

პროექტის სახელწოდება: ადამიანის უფლებები პაციენტთა მზრუნველობის სფეროში  
დონორი : ღია საზოგადეობის ინსტიტუტი (OSI) და ფონდი ,,ღია საზოგადოება -საქართველო" (OSGF)

ხანგრძლივობა: ნოემბერი, 2013 – დეკმბერი, 2015

ბიუჯეტი: 74 893.00 $
მიზანი : მოქალაქეების (განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფების ) ცნობიერების  ამაღლება ჯანდაცვის უფლებებთან დაკავშირებით;
საქმის წარმოება, როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში;
ვებგვერდის www.healthrights.ge  მუდმივი განახლება და ინფორმაციული მხარდაჭერა;

 

 


ჯ. კახიძის #15, თბილისი, საქართველო, 0102 ; ტელ: (995 32) 95 23 53; ფაქსი: (995 32) 92 32 11; ელ-ფოსტა: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge
15, J. Kakhidze str. 0102, Tbilisi, Georgia. Tel: (995 32) 95 23 53; Fax: (995 32) 92 32 11; E-mail: gyla@gyla.ge; www.gyla.ge